बुधवार, २१ डिसेंबर, २०११

क्षणभरहि ना कधी दिला कुणि तिज वेळ
पाहिली तिने पण प्रत्येकाची वेळ
कोणास लाविले नाही वाट पहाया,
ना अडवुनि धरिले तिने कधी कोणाला,
पिंडास काकही क्षणात एका शिवला...

पिंडास काकही क्षणात एका शिवला
निश्चिंत उसासा ज्ञातीने टाकियला-
‘बापुडी! कशाची धरली नाही आशा...’
राहील कशावर कशी तियेची आशा
आयुष्य तियेचे- होते एक निराशा!