रविवार, २२ जानेवारी, २०१२

मंदिरे पाडुनी बांधियल्या मसजिदी
मंदिरे बांधिली पाडुनिया मसजिदी
दिन-रात घुमतसे घोष ऋचा-कलमांचा!
परि भिंतींमधल्या दगडां पडतो प्रश्न
कोणता आपुला धर्म, कोणता पंथ?